INFORMACE

o aktuálním režimu prodeje pro období od 6. 1. 2021 do odvolání
Pro stavební firmy, řemeslníky a další firmy (s IČO) prodáváme bez omezení.
Paliva Biomac pro všechny zákazníky prodáváme bez omezení.
Pro ostatní zákazníky (bez IČO) zajišťujeme bezkontaktní prodej (on-line nákup) s naší dopravou.
Objednávky: stavebniny@svitavka.cz tel 605 248 502, 605 248 501, 516 471 095.

Poptávka

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud vyplníte a odešlete tento poptávkový formulář dáváte naší společnosti Flamex - Stavebniny 2000 spol.sr.o., IČ 26232456 se sídlem Svitavská 500, 67801 Blansko, provozovna Tovární 531, 679 32 Svitávka (dále jen "správce"), výslovný souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů. Souhlasíte, abychom my jako správce vašich osobních údajů, nebo námi pověřená osoba (zaměstanec) využívali podrobnosti Vašeho elektronického kontaktu a to pouze za účelem vytvoření naší obchodní nabídky (nebo jiné Vámi požadované informace) Vámi vyžádané pouze touto konkrétní poptávkou a to i v případě, že bude potřeba pro vytvoření nabídky (nebo jiné Vámi požadované informace) vzájemná komunikace a součinnost s třetí "cizí" stranou (např. naši dodavatelé, výrobci, dovozci atd). Po ukončení naší komunikace mezi námi (tedy nás jako "správce"a Vámi), v souvislosti s touto Vaší poptávkou (nebo dotazem) Vaše osobní údaje u nás ("jako správce") nebudou ukládány ani jinak dál zpracovávány. Více informací k ochraně vašich osobních údajů naleznete v našem samostatném menu Ochrana souktromí (GDPR). Pokud souhlasíte zadejte zejména povinné údaje, případně i další doplňující (nepovinné) údaje do následujícího registračního formuláře. Bez vyplnění povinných údajů ve formuláři (*) nebude možné tuto Vaši poptávku odeslat.

Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx odt xls xlsx ods.
Svou registrací zde dávám společnosti FLAMEX-Stavebniny 2000 spol. sr.o., IČ 26232456, se sídlem Svitavská 500, psč. 67801 Blansko, provozovna Tovární 531, psč. 679 32 Svitávka, (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů vložených do tohoto registračního formuláře a potvrzuji, že jsem byl(a) ze strany "správce" informován(a) v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („zákon o ochraně osobních údajů“), dále v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a také v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění. Poskytnuté informaci ze strany "správce " ke svému souhlasu se zpracováním osobních údajů rozumím a nemám proti tomuto zpracování a nakládání s nimi žádných námitek.

Naše speciální nabídka

Zákaznická karta Flamex