Informace o nakládání s Vašimi osobními údaji (GDPR)

Pokud vyplníte a odešlete tento poptávkový formulář, dáváte naší společnosti  Flamex - Stavebniny 2000 spol.sr.o., IČ 26232456 se sídlem Svitavská 500, 67801 Blansko, provozovna Tovární 531, 679 32 Svitávka ( dále jen "správce"), v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), současně výslovný souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. Souhlas podle předchozí věty nám udělujete na dobu neurčitou. Svůj souhlas můžete kdykoliv, nejlépe e-mailem zrušit. Souhlasíte, abychom my jako správce vašich osobních údajů, nebo námi pověřená osoba (zaměstanec) využívali podrobnosti Vašeho elektronického kontaktu zejména za účelem vytvoření Vámi touto poptávkou vyžádané naší obchodní nabídky a to i v případě že bude potřeba pro vytvoření nabídky vzájemná komunikace s třetí "cizí" stranou (např. naši dodavatelé, výrobci,dovozci atd). Současně nám dáváte souhlas na zasílání obchodních sdělení  elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb , které nabízíme, tak dalších našich informací, převzatých od našich dodavatelů (novinky, změny v provozní době atd).  Více k ochraně informací v obchodním styku s FLAMEX - Stavebniny spol.sr.o., najdete zde na našem webu v samostatném menu  Ochrana souktromí (GDPR). Pokud souhlasíte zadejte zejména povinné údaje, případně i další doplňující (nepovinné) údaje do následujícího registračního formuláře.

Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx odt xls xlsx ods.
Svou registrací dávám "Souhlas se zpracováním osobních údajů“ vložených do tohoto registračního formuláře a potvrzuji, že jsem byl/a ze strany správce (FLAMEX-Stavebniny 2000 spol. sr.o., IČ 26232456, se sídlem Svitavská 500, psč. 67801 Blansko , provozovna Tovární 531, psč. 679 32 Svitávka ,dále jen „správce“), informován/a v rozsahu stanoveném Nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů o zpracování svých osobních údajů, poskytnuté informaci rozumím a nemám proti tomuto zpracování žádných námitek. Zároveň uděluji správci výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a k účelu podle shora uvedené informace o zpracování osobních údajů a dále v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlasím, aby správce nebo jím pověřená osoba využívali podrobnosti mého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích. Souhlasy podle předchozí věty uděluji na dobu neurčitou.