Zákaznická karta (ZK) - zajímavé výhody pro koncové zákazníky, řemeslníky, firmy a další

Zákaznická karta Zákaznická karta

Co je náš program ZK a pro koho je určen:

Program "Zákaznická karta" je program umožňující našim zákazníkům získat zajímavé výhody a ceny při nákupu u nás. Tento program je určen pro koncové zákazníky (jakákoliv fyzická osoba bez IČ), řemeslníky, firmy a další (jakákoliv fyzická, nebo právnická osoba s IČ, města, obce, instituce státní správy, atd). Více informací na naší prodejně.

Zákaznická karta zaručuje:

Zákazníkům na hrubou stavbu: (zákazníkům, kteří u nás poptají a objednají materiál např. bednící tvárnice, obvodové zdivo atd)

1) speciální ceny po celou dobu stavby na veškeré zboží z naší nabídky bez ohledu na množství .

2) 10% slevu na naši dopravu

3) přednostní servis

Více informací na naší prodejně.

Všem zákazníkům :

1)  individuální ceny po celou dobu stavby odpovídající každému konkrétnímu nákupu na veškeré zboží z naší nabídky

2) až 10% slevu na naši dopravu

3) přednostní servis

Více informací na naší prodejně.

Naši zákaznickou kartu (ZK), nebo pouze běžnou zákaznickou registraci u nás (bez ZK) nelze u nás uplatnit jako nárok na další slevu na zboží, nebo službu, pokud již již tato sleva obsažena v naší nabídce.

Registrace do programu Zákaznických karet

Registrace do programu "Zákaznická karta" (s naší ZK), nebo běžná registrace (bez ZK - řemeslníci, firmy s IČ) u nás je bezplatná (zdarma) a trvá maximálně 5 minut. Registrovat se můžete zde, nebo osobně přímo na naší prodejně, nebo také běžným e-mailem. Pokud chcete po své registraci maximálně a dlohodobě využívat všechny možnosti našeho programu "Zákaznická karta" (ZK), je nutné, aby jste vždy před započetím svého každého nákupu u nás sdělili našemu pracovníkovi, že budete naše zboží, nebo službu nakupovat na svoji konkrétní "Zákaznickou kartu" (se ZK), nebo nás upozornili pouze na svou běžnou registraci u nás (bez ZK - řemeslníci, firmy s IČ). Zákaznické karty nazasíláme. Je nutné si ji vyzvednout při Vaší nejbližší osobní návštěvě naší prodejny. Řemeslníkům, firmám s IČ zákaznické karty fyzicky navydáváme (stačí jim běžná registrace). Všechny dříve vydané zákaznické karty stále platí. Více informací na naší prodejně.

Informace o nakládání s Vašimi osobními údaji (GDPR)

Touto svou registrací za účelem získání Zákaznické karty FLAMEX současně dávám společnosti FLAMEX-Stavebniny 2000 spol. sr.o., IČ 26232456, se sídlem Svitavská 500, psč. 67801 Blansko, provozovna Tovární 531, psč. 679 32 Svitávka (dále jen „správce“)" souhlas se zasílaním "obchodních sdělení “ (např. novinek v našem sortimentu, akčních nabídek, informací o provozní době atd) na moji e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo vložené do tohoto registračního formuláře. Současně potvrzuji, že jsem byl(a) ze strany "správce" informován(a) o nákládání s mými osobními údaji v souladu sčl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („zákon o ochraně osobních údajů“), dále v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a také v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění . Více informací k ochraně vašich osobních údajů naleznete v našem samostatném menu Ochrana souktromí (GDPR). Poskytnuté informaci při nákládání s mými osobními údaji "správcem"rozumím a nemám proti tomuto zpracování žádných námitek. Tento svůj výslovný souhlas dávám "správci" ke zpracování svých osobních údajů na celou dobu po kterou bude v platnosti moje Zákaznické karta. O zrušení své Zákaznické karty a své registrace u nás můžete kdykoliv požádat písemně slovy "zrušit registraci Zákaznicé karty ev.číslo ............. na jméno ................." zasláním na naši e-mailovou adresu stavebniny@svitavka.cz V takovém případě budou současně Vaše osobní údaje z naší databáze vymazány a žádná Vámi nevyžádaná obchodní sdělení Vám nebudeme zasílat. Pokud souhlasíte zadejte prosím e-amilovou adresu nebo telefonní číslo (případně obojí) do následujícího registračního formuláře. Bez vyplnění povinných údajů (*) ve formuláři nebude možné Vaši Zákaznickou kartu u nás zaregistrovat.


Registrace do programu zákaznických karet

Takto * označená pole jsou povinná.  Bez vyplnění povinných údajů (*) ve formuláři nebude možné Vaši Zákaznickou kartu u nás zaregistrovat.

Svou registrací zde dávám společnosti FLAMEX-Stavebniny 2000 spol. sr.o., IČ 26232456, se sídlem Svitavská 500, psč. 67801 Blansko, provozovna Tovární 531, psč. 679 32 Svitávka, (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů vložených do tohoto registračního formuláře a potvrzuji, že jsem byl(a) ze strany "správce" informován(a) v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („zákon o ochraně osobních údajů“), dále v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a také v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění. Poskytnuté informaci ze strany "správce " ke svému souhlasu se zpracováním osobních údajů rozumím a nemám proti tomuto zpracování a nakládání s nimi žádných námitek.