Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Nejsme klasický internetový obchod. Jsme klasická "kamenná" prodejna. U nás nakoupené zboží nezasíláme. U nás zakoupené zboží do reklamace přijímáme pouze na naší prodejně Tovární 531, 679 32 Svitávka. Tato naše webová stránka a veškeré námi zde nabízené zboží je pouze informativní prezentací našeho sortimentu, služeb a cenových možností. Celou tuto naši informativní prezentaci průběžně aktualizujeme, doplňujeme nebo měníme. Z tohoto důvodu Vám naše konkrétní obchodní podmínky sdělíme v naší individuální nabídce, před nákupem nebo na požádání. Pokud je u námi nabízeného zboží  v jednotlivých konkrétních položkách (v příslušném menu z naší nabídky), nebo v námi prezentovaném ceníku uvedena "naše akční cena", je to naše prodejní cena s DPH. Pokud je na těchto našich stránkách námi prezentována jiná naše konkrétní cenová nabídka (například v námi prezentovaném obrázkovém akčním PDF letáku), je vždy označena jako "naše speciální akce" a všechny v ní uvedené "snížené ceny" (akční ceny) jsou rovněž naše prodejní ceny s DPH. Všechny tyto naše prodejní ceny jsou bez dopravy, platí v místě naší prodejny, v konkrétním čase, nebo do vyprodání zásob. Upozorňujeme Vás, že veškeré ceny uvedené v katalogu jakýchkoliv námi zde prezentovaných našich dodavatelů jsou pouze  informativní ceny a tyto ceny nejsou naše prodejní ceny. Katalogy výrobců a našich dodavatelů zveřejňujeme pouze jako informaci o kompletním sortimentu, který od daného výrobce nabízíme. Jakékoliv ceny  uvedené v katalogu námi prezentovaného výrobce jsou zpravidla vyšší než naše aktuální prodejní ceny. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme poslat Váš dotaz, nebo Vaši konkrétní poptávku s dotazem na naši aktuální prodejní cenu a to na náš e-mail stavebniny@svitavka.cz jednoduchým kliknutím na menu "Poptávka" na hlavní stránce tohoto webu. Nebo nám můžete také zavolat na tel 605 248 501, 605 248 502, 516 471 095. V každém případě Vám doporučujeme navštívit naši prodejnu osobně. Jsme si jisti, že budete naší skutečně zajímavou nabídkou a cenami příjemně překvapeni.

Ochrana soukromí. 

Právní základ pro zpracování.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Komu svoje osobní údaje poskytujete.

Vaše údaje zpracovává a spravuje naše společnost Flamex - Stavebniny 2000 spol.sr.o., IČ 26232456 se sídlem Svitavská 500, 67801 Blansko, provozovna Tovární 531, 679 32 Svitávka (dále jen "správce"). Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Případně můžeme zpracovat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, ale pouze v následujících případech:

  • Zpracování je nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a s tím souvisejících kroků (včetně fáze vystavení nabídky)
  • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např.daňové povinnosti)
  • Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů třetí strany (např. k zajištění bezpečnosti našich webů, nebo abychom Vás mohli informovat o našich projektech, službách, produktech, anketách, apod.),Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není třeba

Jaké údaje zpracováváme a uchováváme?

Zpracováváme pouze Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, odběrem našich informačních e-mailových nebo SMS zpráv apod. Jedná se zejména o tyto osobní údaje, které uvádíte v komunikaci s námi,nebo při využití našich služeb na internetu na našich webových stránkách www.stavebninysvitavka.cz, nebo www. flamex.cz:

  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní adresa
  • Emailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Platební údaje (číslo platební karty ale pouze, pokud zvolíte přímo na naší prodejně bezhotovostní způsob úhrady platební kartou pomocí platebního terminálu.
  • IP adresa, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetu
  • Soubory cookies a informace, na které podstránky jste se na našich internetových stránkách podívali. Soubory cookies používáme k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků webových stránek a dokázali na základě toho přizpůsobit naši nabídku na míru konkrétnímu návštěvníkovi.

K jakému účelu Vaše osobní údaje používáme.

Vaše osobní údaje používáme např. za účelem vytvoření kupní smlouvy, nebo Vámi vyžádané naší obchodní nabídky a to i v případě že bude potřeba pro vytvoření nabídky vzájemná komunikace s třetí "cizí" stranou (např. naši dodavatelé, výrobci,dovozci atd). Současně nám dáváte souhlas na zasílání obchodních sdělení  elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb, které nabízíme, tak dalších našich informací, převzatých od našich dodavatelů (novinky, změny v provozní době atd). Souhlasy podle předchozí věty nám udělujete na dobu neurčitou. Svůj souhlas můžete kdykoliv, nejlépe e-mailem zrušit.

Více informací.

Více informací k ochraně vašich osobních údajů naleznete kliknutím na tento odkaz  Podrobné informace k ochraně vašich osobních údajů.

Záruka

Délka záruky kterou poskytujeme na jednotlivé zboží, je daná délkou záruk které nám v souladu s jejich individuálními podmínkami a příslušnými zákonnými předpisy poskytují naši dodavatelé. Na zahradní techniku a el.nářadí Fieldmann a profesionální el.nářadí Stayer poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruční servis

Na benzinové stroje a elektrické nářadí Fieldmann a na profesionální elektrické nářadí Stayer poskytujeme záruční servis přímo u nás ve Svitávce. Záruční servis zajišťujeme bud přímo u daného výrobce případně dovozce, případně prostřednictvím jejich autorizované smuvní servisní sítě.

Reklamace

Reklamaci u nás zakoupeného zboží musí zákazník reklamovat písemně, nebo osobně a to na naší provozovně (prodejně) na adrese FLAMEX-Stavebniny 2000 spol.sr.o., Tovární 531, 679 32 Svitávka. Reklamace u nás zakoupeného zboží se řídí reklamačními podmínkami našeho dodavatele. Reklamační podmínky reklamovaného zboží jsou buď součastí záručního listu, návodu k použití, obsluze a údržbě, případně jsou veřejně dostupné na webových stránách daného výrobce zboží nebo jeho dovozce. Reklamační podmínky Vámi reklamovaného zboží Vám také sdělíme na vyžádání na naší prodejně na adrese FLAMEX-Stavebniny 2000 spol.sr.o., Tovární 531, 679 32 Svitávka. Zákazník, který u nás uplatňuje reklamaci je povinnen nám reklamované zboží předat do reklamace osobně na naší provozovně (prodejně) FLAMEX-Stavebniny 2000 spol.sr.o., Tovární 531, 679 32 Svitávka. Zákazník je povinnen k reklamovanému zboží dodat doklad o koupi zboží u nás a řádně vyplněný záruční list. U některého specifického zboží není klasický záruční list výrobcem vystavován a přikládán k výrobku. V takovém případě je funkce záručního listu nahrazena našim daňovým dokladem a naše podmínky záruky vychází z obchodních podmínek konkrétního výrobce. Zboží musí být předáváno do reklamace kompletní, včetně poškozených, nebo upadených částí a čisté. Následně bude zákazníkovi vystaven písemný protokol o reklamaci s datem našeho převzetí zboží do reklamace a s přesnou definicí reklamované vady. Lhůty na vyřešení reklamace jsou dány příslušnými zákonnými předpisy, případně individuálními podmínkami našeho dodavatele. U všech oprávněných reklamací je však v našem zájmu, i v zájmu našich dodavatelů, lhůtu na vyřešení reklamace dle možností maximálně zkrátit. Našim hlavním cílem je především spokojený zákazník.

Obchodní podmínky BIOMAC