Jak správně topit dřevěnými briketami?

Jak správně topit dřevěnými briketami?

Hoří jako dřevo, žhnou jako uhlí

Jak správně topit dřevěnými briketami?1. Nasekejte 1-3 dřevěné brikety (dle velikosti kamen) na asi 2cm kolečka a zapalte podpalovačem. Nepotřebujete tudíž žádné podpalové dříví.

Jak správně topit dřevěnými briketami? 2. Nechte nasekané kousky dřevěných briket se stejnoměrně rozhořet při plném přívodu vzduchu tak dlouho, až je dosaženo požadované teploty kamen (krbu, kotle)

Jak správně topit dřevěnými briketami?3. Zůstanou jen krásně žhnoucí kousky dřevěných briket a topné zařízení je správně rozehřáto. Rozhrňte rozžhavené kousky dřevěných briket rovnoměrně po celé ploše topeniště a úplně uzavřete přívod vzduchu.

4. Podle velikosti topeniště naskládejte do žhavého základu 3-5 dřevěných briket.

Jak správně topit dřevěnými briketami? 5. Dřevěné brikety začnou hořet plamenem po 5-20 minutách a dále pak hoří několik hodin a vydávají potřebné teplo.

Jak správně topit dřevěnými briketami?6. Po dohoření plamenem začínají dřevěné brikety pouze žhnout jako uhlí. Tento proces trvá opět několik hodin.

Pouze probíhá-li proces 4-6 při plném uzavření přívodu vzduchu, zůstanou dřevěné brikety po dobu hoření a žhnutí kompaktní, čímž se dosáhne požadovaného efektu výhřevnosti po velmi dlouhou dobu. Takto dosáhneme nejefektivnějšího a nejekonomičtějšího využití dřevěných briket.

Celý efekt je rovněž závislý na velikosti topného média, tahu komína a tlaku atmosférického vzduchu. Především však na kvalitě dřevěných briket. Pouze vysoce kvalitní dřevěné brikety Vám zajistí požadovaný komfort.

Věnujte prosím tomuto procesu několik chvilek pozornosti a sami objevíte optimální variantu topení briketami pro Vaše kamna.

Toto je jen jeden z příkladů jak správně využít vlastnosti tohoto skvělého ekopaliva. Je velmi důležité dosáhnout procesu žhnutí dřevěných briket bez přívodu vzduchu!!!