Výhody topení dřevěnými briketami

Výhody topení dřevěnými briketami

Srovnání cen

Poloviční úspora proti plynu

Typický rodinný dům spotřebuje za sezonu 75.000 MJ tepla, což při dnešních cenách plynu činí cca 34.000 Kč. Stejný objem tepla přitom vytvoříte s pomocí 4t ekobriket Biomac. A za ně zaplatíte polovinu. Kam vyrazíte na dovolenou za ušetřené peníze?

Spotřebujete o třetinu méně než uhlí

1000 kg dřevěných briket vytvoří stejný objem tepla, jako 1500 kg hnědého uhlí. Pokud tedy nyní za rok spotřebujete 30 metráků uhlí, následující sezonu vám bude s kvalitním a čistým kotlem stačit jen 20 metráků dřevěných ekobriket Biomac. Zatímco při spalování uhlí zůstane 20 % popela (a vy jej tak musíte často vynášet), po spálení ekobriket Biomac zůstane popela jen 0,35 % a špinavá práce vynášením popela tak téměř vymizí.

Vůči elektřině ušetříte celé dvě třetiny

Pokud jste dosud vytápěli dům elektřinou, vaše náklady klesnou s ekobriketami téměř na třetinu. Elektřina vyhovuje těm, kteří nechtějí hnout ani prstem, ale draze za to zaplatí: Typický dům spotřebuje až 47.000 Kč na vytápění elektřinou. S ekobriketami Biomac přitom stačí jednou za 4-5 hodin přiložit do kotle a těchto pár minut „práce“ dvěma prsty vám ušetří ročně přes 30.000 Kč.

Skončí námaha s řezáním a přikládáním dřeva

Výhřevnost dřeva činí 9 MJ/kg, což je o polovinu méně, než dřevených briket Biomac (18,5 MJ/kg). Jedna paleta ekobriket Biomac tedy nahradí čtyři bedny štípaného dřeva. A protože brikety hoří 4 – 5 hodin (noční brikety pak dvojnásobek), už nebudete muset tak často vstávat, přikládat a oheň hlídat... a konečně se pořádně vyspíte.

Ekologie ekopaliv

Lisované dřevěné brikety a pelety

Lisované dřevěné brikety a pelety se vyrábí z čisté biomasy a to z pilin, hoblin nebo oprané kůry. Jedná se o vedlejší produkt při opracovávání dřeva. Na rozdíl od klasických fosílních paliv, jejichž zásoby se neustále snižují a tím jejich cena roste. Dřevní hmota patří mezi obnovitelný zdroj paliva. 

Výhody využití ekopaliv

  • šetrnost k životnímu prostředí
  • vysoká výhřevnost
  • nízký obsah popelovin
  • nízký obsah vody
  • nízké nároky na skladovací prostory
  • u pelet možnost automatizace procesu spalování
  • u pelet komfort srovnatelný s plynovým vytápěním
  • 1t slisovaných paliv se energií rovná 4m3 suchého dřeva

Další přínosy dřevěných paliv

Dřevěná paliva mají velký ekologický přínos pro naše životní prostředí. Neobsahují žádná pojiva ani síru, halogeny či těžké kovy. Při spalování dřeva se uvolňuje jen tolik oxidu uhlíku, kolik ho stromy spotřebují při svém růstu. To znamená, že se netvoří skleníkové plyny jako z fosilních paliv, které pak způsobují skleníkový efekt a následně živelné katastrofy nejen ve světě, ale už i u nás.

Popel jako přírodní hnojivo

Popel z dřevěných paliv rozhodně nepatří do popelnice. Takový popel obsahuje mimo jiné fosfor-P, draslík-K, vápník-Ca, hořčík-Mg, hydroxid draselný, kysličník křemičitý, kyselinu fosforečnou a důležité stopové prvky. Je to velmi vzácné minerální hnojivo pro vaši zahrádku nebo trávník.

A co s obaly?

Obaly používané pro balení našich EKOPALIV BIOMAC jsou vyrobeny z polyetylénové folie, která sice není ekologická pro spalování ale je běžně recyklovatelná. V žádném případě by obaly neměly končit v ohni ale ve sběrnách pro druhotné zpracování plastů, za což Vám - zákazníkům - předem děkujeme my i naše životní prostředí.